Mitt mål er å fjerne årsaken hvis mulig, og så veilede foreldre i hvordan de kan legge til rette for at barnet kan sovne trygt og godt. For å få en forandring, må man gjøre noen grep. Disse grepene må gjøres på en så skånsom måte som mulig.

Årsaker til forstyrret søvn hos barn er mange.
Fysiske plager:
Ørebetennelse, refluks, rygg-,nakke- og magesmerter m.m
Emosjonelle plager:
Forårsaket av vanskelig fødsel, adskillelse, tidligere smerter og sykdom
Praktiske årsaker:
Uhensiktmessige "rutiner", at barnet er sultent og familiesituasjonen generelt.
Amme avending/natt avending

Når klienter kontakter meg er det av mange forskjellige grunner. For å oppnå en god natt søvn ser jeg at endel vil måtte kutte ned på amming natt eller forandre leggerutiner hvor amming er en del av den. Dette er vanskelig for barnet. Barnet har lært en måte å sovne på og må nå lære noe nytt.

I Norge har Ferbers metode vært mye brukt.
Jeg er sterkt imot denne måten å legge et barn på.

Jeg jobber utifra er humanistisk menneskesyn og er opptatt av å styrke samspillet mellom foreldrene og barnet. Jeg har stor respekt for barnet, for barnets forståelse av sine omgivelser og hvordan vi påvirker det. Derfor mener jeg at det er galt å   forlate et gråtende barn.