Barn og smerter

Endel barn kommer til verden på en mer eller mindre strevsom måte. Det er ikke noe vi planlegger eller er herre over. Det er en risiko å bli født og vi er heldige som bor i et land med velfungerende sykhus. Andre barn blir syke eller sliter med smerter etter fødelen.

Barn som har opplevd smerter, sykdom eller andre vonde opplevelser kan slite med å finne søvnen selv lenge etter at de har blitt friske. De kan ha uroligsøvn og gråte mye, trenge å bli bysset eller ammet store deler av natten. Dette er veldig slitsomt for foreldrene som ikke klarer å komme ut av de dårlige vanene. Barn trenger tilstedeværelse men ikke byssing. De trenger empati og blir ikke roligere av at foreldrene blir mer og mer utolmodige og frustrerte. Det er mange lurer knep som vil gi deg og ditt barn en bedre hverdag.