Barn og fordøyelsesproblemer

Barn er født med umoden tarm. Den er ikke helt klar før barnet er fylt 8-9 mnd. Det er derfor normalt at de sliter endel. Hva er normalt og hva er optaimalt? Er det fler i familien som sliter? Fordøyelse påvirker også søvnen.