Jeg har jobbet på Midtimellom, et senter for småbarnsfamilier, siden 2003. Senteret var drevet av psykolog Sissel Unger og spesialpedagog Anne Carling. De var de fremste på å veilede familier med utfordringer med barn, spesielt med spiseproblemer. Etterhvert viste det seg at de fikk stor pågang med foreldre som hadde barn som ikke sov. Anne Carling og Sissel Unger er i dag pensjonert.

Jeg er utdannet Homeopat MNHL og har jobbet som det i 8 år før jeg kom til Midtimellom. Der fikk jeg fikk kunnskap om søvn, spiseproblematikk, samspill og tilknyttning. Jeg lærte hvordan jeg kunne hjelpe en barnefamilie til å få mer harmoni hjemme og hvordan de kunne gi barnet sitt trygge rammer. Min medisinske bakgrunn har gjort at jeg har kunnet gjenkjenne symptomer som kan trenge behandling hos lege, kiropraktor, homeopat eller lignende. Mange av mine klienter har slitt eller sliter med fysiske symptomer som hindrer søvn.