Jeg må få barnet mitt til å sove!

Det er vondt å føle at barnet ikke får nok søvn og i tillegg føle at jeg burde få dette til. Jeg missykkes. Det har nesten blitt sånn, de som har barn som sover, har lykkes og de som ikke har barn som sover har misslykkes. Noen får en førstefødt som sover som en sten og nr 2 som ikke sover i det hele tatt. De blir ofte veldig forundret. De er jo fremdelse de samme foreldrene. Du kan være verdens beste mamma og alikevel ha et barn som ikke sover! VI må bare finne årsaken og gjøre noe med det. Jeg er imot medtoder, nettopp fordi årsak da blir underordnet. Årsak først, så trygge barnet og tilslutt hjelpe foreldrene til å få mer søvn og gode hverdager.