Barn og smerter

Barn som har opplevd smerter, sykdom eller andre vonde opplevelser kan slite med å finne søvnen selv lenge etter at de har blitt friske. De kan ha uroligsøvn og gråte mye, trenge å bli bysset eller ammet store deler av natten. Dette er veldig slitsomt for foreldrene som ikke klarer å komme ut av de dårlige vanene. Barn trenger tilstedeværelse men ikke byssing. De trenger empati og blir ikke roligere av at foreldrene blir mer og mer utolmodige og frustrerte. Det er mange lurer knep som vil gi deg og ditt barn en bedre hverdag.